eVisa to Bulgaria

1. What is an eVisa to Bulgaria? An eVisa to Bulgaria is an electronic travel authorization that allows eligible travelers to visit Bulgaria for tourism, […]

Visa Free Travel to Bulgaria

1. Which countries are allowed visa-free travel to Bulgaria? Citizens of the European Union (EU), European Free Trade Association (EFTA) countries (Iceland, Liechtenstein, Norway, and […]